Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji


Revizorski izvještaji


Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u
novcu po
jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
BGPM-R-A 202111.3.2022.838.4950,2705  4.4.2022.1.4.2022.31.3.2022.
BGPM-R-A 202011.3.2022.720.9310,2326  4.4.2022.1.4.2022.31.3.2022.