Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji


17.7.2023. 15:26 Dunav osiguranje a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu
27.4.2023. 13:02 Dunav osiguranje a.d. Banja Luka - Konsolidovani finansijski izvještaj za 2022. godinu
24.4.2023. 13:34 Dunav osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2023. godine
24.2.2023. 08:52 Dunav osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2022. godinu
25.10.2022. 08:44 Dunav osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2022. godine
26.7.2022. 08:51 Dunav osiguranje a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu
27.4.2022. 13:33 Dunav osiguranje a.d. Banja Luka - Note uz finansijski izvještaj za 2021. godinu
27.4.2022. 13:32 Dunav osiguranje a.d. Banja Luka - Konsolidovani finansijski izvještaj za 2021. godinu
27.4.2022. 13:32 Dunav osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2022. godine
25.2.2022. 15:00 Dunav osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2021. godinu
29.10.2021. 13:18 Dunav osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2021. godine
29.7.2021. 13:35 Dunav osiguranje a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2021. godinu
3.6.2021. 13:50 Dunav osiguranje a.d. Banja Luka - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
22.4.2021. 13:28 Dunav osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2021. godine
22.4.2021. 13:28 Dunav osiguranje a.d. Banja Luka - Konsolidovani finansijski izvještaj za 2020. godinu
1 2 3 4 5 6 

Revizorski izvještaji


Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.