Berzanski Indeks Republike Srpske

Podaci o indeksu

Berzanski Indeks Republike Srpske
Skraćeni naziv: BIRS
Vrsta indeksa: - cjenovni indeks (ne uključuje dividende)
- težinski indeks (tržišna kapitalizacija)
- maksimalno učešće jednog emitenta 25%
Datum početka računanja: 01.05.2004.
Bazna vrijednost: 1.000,00
Redovne revizije: 15. maj; 15. novembar
Metodologija za formiranje, računanje i reviziju indeksa: PDF
Početni sastav indeksa: PDF
Pitanja u vezi indeksa: slavisa.risovic@blberza.com

Revizije

Datum revizije Uključene akcije Isključene akcije

15.11.2004. prva redovna revizija

Metal Gradiška,
Boska RK Banja Luka,
Vitaminka Banja Luka
Hotel Palas,
Alpro Vlasenica
15.05.2005. druga redovna revizija Birač Zvornik,
Srpske Pošte Banja Luka
Trgoprodaja Prijedor,
Veleprehrana Banja Luka
15.11.2005. treća redovna revizija - -
17.04.2006. prva vanredna revizija - -
15.05.2006. četvrta redovna revizija - -
15.11.2006. peta redovna revizija ZTC Banja Vrućica ad Teslić,
Željeznice Republike Sepske ad Doboj 
Srpske Pošte Banja Luka,
Boska RK Banja Luka
29.12.2006. druga vanredna revizija Hidroelektrane na Trebišnjici Trebinje,
Hidroelektrane na Drini Višegrad,
Hidroelektrane na Vrbasu M.Grad,
R i TE Gacko,
R i TE Ugljevik,
Elektrokrajina Banja Luka,
Elektro Bijeljina,
Elektro Doboj,
Elektrodistribucja Pale,
Elektrohercegovina Trebinje,
Rafinerija nafte Bosanski Brod,
Jelšingrad livnica čelika Banja Luka,
Kosig Dunav Osiguranje Banja Luka
-
15.05.2007. šesta redovna revizija - -
12.11.2007. treća vanredna revizija - -
12.11.2007. sedma redovna revizija Mira Prijedor,
Vitinka Kozluk,
Prijedorputevi Prijedor,
Hemijska industrija destilacije Teslić,
Unis fabrika cijevi Derventa
-
15.05.2008. osma redovna revizija - -
26.09.2008. četvrta vanredna revizija - -
10.10.2008. peta vanredna revizija - -
20.11.2008. deveta redovna revizija - -
22.05.2009. deseta redovna revizija Jahorina osiguranje a.d Pale,
Semberija PD a.d. Bijeljina,
Meridian a.d. Banja Luka
NLB razvojna banka a.d. Banja Luka,
Unis fabrika cijevi a.d. Derventa,
Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka
22.10.2009. šesta vanredna revizija    
13.11.2009. jedanaesta redovna revizija Čistoća a.d. Banja Luka,
Krajina GP a.d. Banja Luka
Jahorina osiguranje a.d. Pale,
Vitinka a.d. Kozluk
21.05.2010. dvanaesta redovna revizija Krajinapetrol a.d. Banja Luka, 
Fratello Trade a.d. Banja Luka
Mira a.d. Prijedor,
Vitaminka a.d. Banja Luka
16.7.2010. sedma vanredna revizija Nova banka a.d. Banja Luka (NOVB-R-E) Nova banka a.d. Banja Luka (NOVB-R-A)
06.09.2010. osma vanredna revizija - -
19.11.2010. trinaesta redovna revizija

Pošte Srpske a.d. Banja Luka

Banjalučka pivara a.d. Banja Luka,
Birač a.d Zvornik,
Čistoća a.d. Banja Luka,
Elektrodistribucija a.d. Pale,
Elektrohercegovina a.d. Trebinje,
Fratello Trade a.d. Banja Luka,
Hemijska industrija destilacija a.d. Teslić,
Krajinapetrol a.d. Banja Luka,
Metal a.d. Gradiška,
Semberija PD a.d. Bijeljina,
Željeznice RS a.d. Doboj
20.05.2011. četrnaesta redovna revizija Birač a.d Zvornik
Hemijska industrija destilacija a.d. Teslić
Banjalučka pivara a.d. Banja Luka
Prijedorputevi a.d. Prijedor
Meridian a.d. Banja Luka
Pošte Srpske a.d. Banja Luka
12.08.2011. deveta vanredna revizija  -  -
19.08.2011. deseta vanredna revizija  -  -
21.10.2011. jedanaesta vanredna revizija  -  -
18.11.2011. petnaesta redovna revizija Čistoća a.d. Banja Luka Tržnica a.d. Banja Luka
18.05.2012. šesnaesta redovna revizija - -
16.11.2012. sedamnaesta redovna revizija Meridian a.d. Banja Luka Krajina GP a.d. Banja Luka
17.05.2013. osamnaesta redovna revizija Elvaco a.d. Bijeljina
Krajinapetrol a.d. Banja Luka 
Birač a.d. Zvornik
Rafinerija ulja a.d. Modriča 

25.09.2013. dvanaesta vanredna revizija

- -
22.11.2013. devetnaesta redovna revizija Krajina GP a.d. Banja Luka Elvaco a.d. Bijeljina
23.05.2014. dvadeseta redovna revizija Industrijske plantaže a.d. Banja Luka
Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor
Dunav osiguranje a.d. Banja Luka
Krajinapetrol a.d. Banja Luka

 

22.07.2014. trinaesta vanredna revizija - -
20.11.2014. dvadeset prva redovna revizija - -
15.05.2015. dvadeset druga redovna revizija Željeznice RS a.d. Doboj Rafinerija nafte Brod a.d. Brod
26.10.2015. četrnaesta vanredna revizija - -
13.11.2015. dvadeset treća redovna revizija Poslovna zona a.d. Banja Luka Željeznice RS a.d. Doboj
20.05.2016. dvadeset četvrta redovna revizija Krajinapetrol a.d. Banja Luka Krajina GP a.d. Banja Luka
01.08.2016. petnaesta vanredna revizija - -
18.11.2016. dvadeset peta redovna revizija Žitopromet a.d. Bijeljina  Čistoća a.d Banja Luka
19.05.2017. dvadeset šesta redovna revizija - -
03.07.2017. šesnaesta vanredna revizija - -
17.11.2017. dvadeset sedma redovna revizija Čajavec mega a.d. Banja Luka Banjalučka pivara a.d. Banja Luka
Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić
Industrijske plantaže a.d. Banja Luka
Meridian a.d. Banja Luka
Poslovna zona a.d. Banja Luka
Žitopromet a.d. Bijeljina
18.05.2018. dvadeset osma redovna revizija - -
10.09.2018. sedamnaesta vanredna revizija - -
30.10.2018. dvadeset deveta redovna revizija Meridian a.d. Banja Luka Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina
17.05.2019. trideseta redovna revizija Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina Krajinapetrol a.d. Banja Luka
15.11.2019. trideset prva redovna revizija Krajinapetrol a.d. Banja Luka
Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić
Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina
Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor
22.05.2020. trideset druga redovna revizija Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina
Elektrodistribucija a.d. Pale
Čajavec mega a.d. Banja Luka
Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić
20.11.2020. trideset treća redovna revizija Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić
Elektrodistribucija a.d. Pale
21.05.2021. trideset četvrta redovna revizija -
Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić
Meridian a.d. Banja Luka
Nova Banka a.d. Banja Luka
19.11.2021. trideset peta redovna revizija Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić Krajinapetrol a.d. Banja Luka
20.05.2022. trideset šesta redovna revizija Alpro a.d. Vlasenica Boksit a.d. Milići
18.11.2022. trideset sedma redovna revizija Boksit a.d. Milići Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina
19.05.2023. trideset osma redovna revizija Meridian a.d. Banja Luka Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić
17.11.2023. trideset deveta redovna revizija Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina
Elektrodistribucija a.d. Pale
Alpro a.d. Vlasenica
Meridian a.d. Banja Luka

BIRS

Datum 5.12.2023.
Vrijednost 798,32
Promjena -0,46
Promjena [%] -0,06

›› Hartije koje ulaze u sastav indeksa