Indeks investicionih fondova RS

Podaci o indeksu

Indeks investicionih fondova Republike Srpske
Skraćeni naziv: FIRS
Vrsta indeksa: - cjenovni indeks (ne uključuje dividende)
- težinski indeks (tržišna kapitalizacija)
- uključene akcije investicionih fondova
Datum početka računanja: 01.08.2004.
Bazna vrijednost: 1.000,00
Redovne revizije: 15. maj; 15. novembar
Metodologija za formiranje, računanje i reviziju indeksa: PDF
Početni sastav indeksa: PDF
Pitanja u vezi indeksa: slavisa.risovic@blberza.com

Revizije

FIRS

Datum
Vrijednost
Promjena
Promjena [%]

›› Hartije koje ulaze u sastav indeksa