Objave

RSS
Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić

14.6.2019. 16:12 DUIF Polara Invest a.d. Banja Luka - Prodaja paketa akcija Destilacija a.d. Teslić (DEST-R-A)
13.6.2019. 13:06 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - prijedlozi odluka 27. Skupštine akcionara
11.6.2019. 08:38 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić saziva 27. redovnu Skupštinu akcionara
3.6.2019. 13:08 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Note uz finansijski izvještaj za 2018. godinu
29.5.2019. 13:06 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Konsolidovani revizorski izvještaj za 2018. godinu
29.5.2019. 13:06 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Revizorski izvještaj za 2018. godinu
25.4.2019. 13:02 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Konsolidovani finansijski izvještaj za 2018. godinu
25.4.2019. 13:02 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2019. godine
29.3.2019. 14:55 Društvo za upravljanje PREF-om RS - Prodaja paketa akcija 12 emitenata
7.3.2019. 13:12 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Odluke Upravnog odbora
28.2.2019. 09:10 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za 2018. godinu
1.2.2019. 13:55 Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka - Prodaje pakete akcija iz portfelja Fonda za restituciju RS
21.12.2018. 13:29 Društvo za upravljanje PREF-om RS - Prodaja paketa akcija 48 emitenata
31.10.2018. 09:21 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2018. godine
31.7.2018. 09:27 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2018. godinu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ukratko

Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić
Oznaka HOV: DEST-R-A
ISIN: BA100DESTRA9
CFI: ESVUFR
RIC: DEST.BJ
BBGID: BBG000TD6BS8
Posljednja cijena: 0,192 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 12.11.2018. 10:40:17
Status: Trading