Objave

RSS
Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić

30.4.2020. 13:07 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2020. godine
30.4.2020. 13:07 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Konsolidovani finansijski izvještaj za 2019. godinu
28.2.2020. 14:53 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
31.10.2019. 13:24 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2019. godine
16.10.2019. 13:16 Društvo za upravljanje PREF-om RS - Prodaja paketa akcija 90 emitenata
31.7.2019. 13:03 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu
17.7.2019. 13:04 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - odluke 27. Skupštine akcionara
15.7.2019. 13:01 IRB Republike Srpske - Prodaja paketa akcija 36 emitenata
15.7.2019. 13:01 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Zapisnik sa 27. Skupštine akcionara
14.6.2019. 16:12 DUIF Polara Invest a.d. Banja Luka - Prodaja paketa akcija Destilacija a.d. Teslić (DEST-R-A)
13.6.2019. 13:06 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - prijedlozi odluka 27. Skupštine akcionara
11.6.2019. 08:38 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić saziva 27. redovnu Skupštinu akcionara
3.6.2019. 13:08 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Note uz finansijski izvještaj za 2018. godinu
29.5.2019. 13:06 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Konsolidovani revizorski izvještaj za 2018. godinu
29.5.2019. 13:06 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Revizorski izvještaj za 2018. godinu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ukratko

Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić
Oznaka HOV: DEST-R-A
ISIN: BA100DESTRA9
CFI: ESVUFR
RIC: DEST.BJ
BBGID: BBG000TD6BS8
Posljednja cijena: 0,22 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 21.6.2019. 10:34:10
Status: Trading