Objave

RSS
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad

5.12.2019. 09:00 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - odluke 25. Skupštine akcionara
6.11.2019. 13:39 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - prijedlozi odluka 25. Skupštine akcionara
31.10.2019. 15:42 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara
31.10.2019. 13:23 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2019. godine
22.7.2019. 13:20 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu
28.6.2019. 13:36 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Revizorski izvještaj za 2018. godinu
27.6.2019. 13:23 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - odluka 22. vanredne Skupštine akcionara
19.6.2019. 13:13 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - odluke 22. vanredne Skupštine akcionara
3.6.2019. 13:08 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - prijedlozi odluka 22. vanredne Skupštine akcionara
3.6.2019. 13:07 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad saziva 22. vanrednu Skupštinu akcionara
3.6.2019. 13:03 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Note uz finansijski izvještaj za 2018. godinu
28.5.2019. 09:00 DUIF Polara Invest a.d. - Obavještenje o prodaji akcija iz portfelja OAIF Adriatic Balanced
25.4.2019. 14:40 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2019. godine
28.2.2019. 14:23 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Finansijski izvještaj za 2018. godinu
25.2.2019. 13:21 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - odluke vanredne Skupštine akcionara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ukratko

Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad
Oznaka HOV: HELV-R-A
ISIN: BA100HELVRA1
CFI: ESVUFR
RIC: HELV.BJ
BBGID: BBG000TD5X56
Posljednja cijena: 0,33 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 19.2.2020. 10:19:10
Status: Trading