"HPK" hemijska prerada kukuruza a.d. Draksenić, Kozarska Dubica - u stečaju

Objave

31.5.2022. 15:42 HPK a.d. Kozarska Dubica - u stečaju - Note uz finansijski izvještaj za 2021. godinu
25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
3.6.2021. 13:31 HPK a.d. Kozarska Dubica - u stečaju - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
17.3.2021. 13:06 HPK a.d. Kozarska Dubica - u stečaju - Izvještaj o značajnim događajima
2.3.2021. 09:19 HPK a.d. Kozarska Dubica - u stečaju - Finansijski izvještaj za 11.09. - 31.12.2020. godine
8.10.2020. 13:18 HPK a.d. Kozarska Dubica - Obavještenje povjeriocima
15.9.2020. 13:02 HPK a.d. Kozarska Dubica - Otvoren stečajni postupak
23.7.2020. 13:16 HPK a.d. Kozarska Dubica - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2020. godinu
7.7.2020. 14:05 HPK a.d. Kozarska Dubica - Uvrštenje obveznica na segment hartije od vrijednosti emitenata nad kojim je otvoren postupak stečaja ili likvidacije
7.7.2020. 13:43 HPK a.d. Kozarska Dubica – Isključenje akcija sa službenog berzanskog tržišta i uvrštenje na slobodno tržište
7.7.2020. 13:11 HPK a.d. Kozarska Dubica - Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka
24.6.2020. 13:09 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF-om - Prodaja paketa akcija 26 emitenta
18.6.2020. 09:15 HPK a.d. Kozarska Dubica - Podnesen prijedlog za pokretanje stečajnog postupka
28.2.2020. 13:02 HPK a.d. Kozarska Dubica - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
3.12.2019. 13:17 HPK a.d. Kozarska Dubica - odluke Skupštine akcionara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ukratko

HPK a.d. Kozarska Dubica - u stečaju
Oznaka HOV: HPKD-R-A
ISIN: BA100HPKDRA7
CFI: ESVUFR
RIC: HPKD.BJ
FIGI: BBG000TD5PN3
Posljednja cijena: 0,232 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 7.5.2019. 9:50:21
Status: Trading
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju
Otvoren stečaj