Akcionarsko društvo "KOMO" proizvodnja obuće i konfekcije Modriča

Objave

24.5.2024. 13:10 Komo a.d. Modriča - Note uz finansijski izvještaj za 2023. godinu
18.12.2023. 13:25 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 62 emitenata
27.9.2023. 13:54 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 63 emitenata
28.6.2023. 14:43 Komo a.d. Modriča - Note uz finansijski izvještaj za 2022. godinu
23.3.2023. 13:18 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 58 emitenata
16.12.2022. 09:30 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 59 emitenata
2.11.2022. 09:30 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 60 emitenata
31.8.2022. 14:46 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 65 emitenata
31.5.2022. 13:03 Komo a.d. Modriča - Note uz finansijski izvještaj za 2021. godinu
25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
1.9.2021. 13:44 Uvrštenje hartija od vrijednosti na segment hartije od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem
3.6.2021. 14:08 Komo a.d. Modriča - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
11.5.2021. 15:02 Komo a.d. Modriča - Uvrštenje akcija KOMO-R-A na slobodno tržište - tržište akcija
11.5.2021. 13:50 Komo a.d. Modriča - Revizorski izvještaj za 2019. godinu
31.3.2021. 08:31 Komo a.d. Modriča - Finansijski izvještaj za 2020. godinu
1 2 3 4 5 6 

Ukratko

Komo a.d. Modriča
Oznaka HOV: KOMO-L1
ISIN:
CFI: ESVUFR
RIC:
FIGI:
Posljednja cijena: KM
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Suspended
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju