Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva "PRIJEDORPUTEVI" akcionarsko društvo Prijedor

Objave

8.2.2022. 13:06 Prijedorputevi a.d. Prijedor - Trajno isključenje akcija sa slobodnog tržišta
8.2.2022. 13:06 Prijedorputevi a.d. Prijedor - Rješenje suda o pretvaranju u zatvoreno akcionarasko društvo
31.1.2022. 15:58 Prijedorputevi a.d. Prijedor - Komisija za hartije od vrijednosti odobrila pretvaranje u zatvoreno akcionarsko društvo
17.1.2022. 13:02 Prijedorputevi a.d. Prijedor - Privremeno zaustavljanje trgovanja
17.1.2022. 13:01 Prijedorputevi a.d. Prijedor - odluke vanredne Skupštine akcionara
24.12.2021. 09:27 Prijedorputevi a.d. Prijedor saziva vanrednu Skupštinu akcionara
25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
1.9.2021. 13:44 Uvrštenje hartija od vrijednosti na segment hartije od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem
3.6.2021. 15:16 Prijedorputevi a.d. Prijedor - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
1.2.2021. 15:00 Prijedorputevi a.d. Prijedor - Obavještenje o prenosu akcija na otkupioca
18.1.2021. 14:03 Prijedorputevi a.d. Prijedor - odluke 1. vanredne Skupštine akcionara
1.12.2020. 13:05 Prijedorputevi a.d. Prijedor - Izvještaj o značajnim događajima
6.11.2020. 13:08 Prijedorputevi a.d. Prijedor - prijedlozi odluka 1. vanredne Skupštine akcionara
6.11.2020. 13:08 Prijedorputevi a.d. Prijedor saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara
3.9.2020. 13:02 Prijedorputevi a.d. Prijedor - Uvrštenje akcija PDPT-R-A na slobodno tržište - tržište akcija
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ukratko

Prijedorputevi a.d. Prijedor
Oznaka HOV: PDPT-L1
ISIN:
CFI: ESVUFR
RIC:
FIGI:
Posljednja cijena: KM
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Suspended
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju