Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Objave

25.11.2022. 15:42 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Statut
25.11.2022. 15:40 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
1.11.2022. 08:55 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2022. godine
5.10.2022. 14:04 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji revizorski izvještaj za 2022. godinu
14.9.2022. 15:34 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
12.9.2022. 16:00 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji revizorski izvještaj za 2022. godinu
1.8.2022. 13:39 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu
7.7.2022. 14:44 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o isplati dividende
27.6.2022. 08:21 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu
27.6.2022. 08:15 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu
24.6.2022. 16:01 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izjava o usklađenosti sa kodeksom ponašanja
24.6.2022. 16:00 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - odluke 45. Skupštine akcionara
2.6.2022. 15:18 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj i konsolidovani revizorski izvještaj za 2021. godinu dostupni na engleskom jeziku
1.6.2022. 08:25 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Note uz finansijski izvještaj za 2021. godinu
20.5.2022. 13:51 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Prijedlog izvještaja o poslovanju za 2021. godinu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ... 

Ukratko

Telekom Srpske a.d. Banja Luka
Oznaka HOV: TLKM-R-A
ISIN: BA100TLKMRA2
CFI: ESVUFR
RIC: TLKM.BJ
FIGI: BBG000TXPMF3
Posljednja cijena: 1,55 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 30.11.2022. 11:13:24
Status: Trading