A.d. za prevoz putnika, remontno-servisne i turističke usluge "TESLIĆ-PREVOZ" Teslić

Objave

29.6.2023. 14:50 Teslić prevoz a.d. Teslić - Note uz finansijski izvještaj za 2022. godinu
1.6.2022. 09:25 Teslić prevoz a.d. Teslić - Note uz finansijski izvještaj za 2021. godinu
25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
4.6.2021. 08:45 Teslić prevoz a.d. Teslić - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
13.8.2020. 13:12 Teslić prevoz a.d. Teslić - Note uz finansijski izvještaj za 2019. godinu
3.6.2019. 09:19 Teslić prevoz a.d. Teslić - Note uz finansijski izvještaj za 2018. godinu
28.11.2018. 14:24 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - hartije od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem
25.12.2017. 13:00 Teslić prevoz a.d. Teslić - Obavještenje o prenosu akcija na otkupioca
13.9.2017. 13:00 Teslić prevoz a.d. Teslić saziva redovnu Skupštinu akcionara
28.7.2017. 08:48 Teslić prevoz a.d. Teslić - Početak trgovanja nakon dostavljanja revizorskog izvještaja
28.7.2017. 08:31 Teslić prevoz a.d. Teslić - Revizorski izvještaj za 2016. godinu
1.6.2017. 13:07 Produženje odluke o privremenom zaustavljanju trgovanja
13.3.2017. 15:57 Privremeno zaustavljanje trgovanja hartijama od vrijednosti emitenata koji nisu dostavili revizorske izvještaje za 2015. godinu
15.12.2016. 13:06 Teslić prevoz a.d. Teslić saziva redovnu Skupštinu akcionara
6.6.2016. 13:01 Teslić prevoz a.d. Teslić - Početak trgovanja nakon dostavljanja finansijskih izvještaja
1 2 3 4 5 

Ukratko

Teslić prevoz a.d. Teslić
Oznaka HOV: TSPR-R-A
ISIN: BA100TSPRRA5
CFI: ESVUFR
RIC: TSPR.BJ
FIGI: BBG000TSGTG8
Posljednja cijena: 0,40 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 23.8.2016. 12:01:33
Status: Trading
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju