Objave

31.12.2021. 13:01 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - odluke redovne Skupštine akcionara
29.11.2021. 13:13 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - prijedlozi odluka Skupštine akcionara
29.11.2021. 09:30 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad saziva redovnu Skupštinu akcionara
3.11.2021. 13:04 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Zapisnik sa 36. vanredne Skupštine akcionara
29.10.2021. 13:19 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2021. godine
28.10.2021. 08:21 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - odluke 36. vanredne Skupštine akcionara
27.10.2021. 13:07 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Izvještaj sa 36. vanredne Skupštine akcionara
12.10.2021. 13:08 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - prijedlozi odluka 36. vanredne Skupštine akcionara
12.10.2021. 08:55 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad saziva 36. vanrednu Skupštinu akcionara
30.9.2021. 13:09 DUIF Kristal Invest a.d. - Obavještenje o sticanju akcija Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad
22.9.2021. 14:41 DUIF Kristal Invest a.d. - Obavještenje o sticanju akcija Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad
2.9.2021. 13:02 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Zapisnik sa 35. vanredne Skupštine akcionara
31.8.2021. 09:11 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Konsolidovani revizorski izvještaj za 2020. godinu
31.8.2021. 09:10 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Konsolidovani finansijski izvještaj za 2020. godinu
30.8.2021. 13:01 Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Konsolidovani izvještaj o poslovanju za 2020. godinu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Ukratko

Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad
Oznaka HOV: HEDR-R-A
ISIN: BA100HEDRRA6
CFI: ESVUFR
RIC: HEDR.BJ
FIGI: BBG000TD5WX7
Posljednja cijena: 0,318 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 17.1.2022. 11:41:34
Status: Trading