"BRČKO GAS PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO" a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Pnjtra I Karađorđevića, 119
Telefon + 387 51 492 333
Web www.brckogasmkd.com
Email office@brckogasmkd.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
5%-10% 1 0 1 9,68 0,00 9,68
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 90,32 0,00 90,32
UKUPNO 3 0 3 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BRČKO-GAS OSIGURANJE DD BRČKO 50,00000050,000000
BRČKO GAS DOO BRČKO 40,32258140,322581
KOJIĆ SINIŠA 9,6774199,677419

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Bojana Teodorović-Kukrika direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Radivoj Kovač predsjednik
Ranko Škrbić član
Mile Antonić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata