Podaci o emitentu

Adresa VELJKA MLAĐENOVIĆA BB
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 332 211/051 332 222
Web www.shpgroup.net
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 80 5 85 0,71 0,07 0,79
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 2 2 0,00 99,21 99,21
UKUPNO 80 7 87 0,71 99,29 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ECO - INVESTMENT AS 60,69907860,699078
SHP HARMANEC A.S. 38,51292138,512921
CIKAČ SREĆKO 0,0529950,052995
TRUBAJIĆ GORAN 0,0411240,041124
DANILOVIĆ MAKSIM 0,0392540,039254
DODIG SRĐAN 0,0286630,028663
MITROVIĆ SPASOJE 0,0224320,022432
VRANJEŠ RADE 0,0224320,022432
BIJOL JURIJ 0,0218110,021811
EGIĆ SAVO 0,0211830,021183
MILINKOVIĆ BORISLAV 0,0211830,021183

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata