Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" -Matično preduzeće a.d. Trebinje

Podaci o emitentu

Adresa Stepe Stepanovića bb
Telefon + 387 59 277 101
Web www.ers.ba
Email elektroprivreda@ers.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Luka Petrović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Borislav Grubač izvršni direktor
Goran Vukoje izvršni direktor
Zoran Vuković izvršni direktor
Jovica Vlatković izvršni direktor
Nada Trninić izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Slavica Injac predsjednik
Nebojša Rikalo zamjenik predsjednika
Tibor Jovičić član
Branislav Novaković član
Milimir Guzina član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata