Podaci o emitentu

Adresa ALEKSANDRA RAJKOVIĆA 20b
74270 TESLIĆ
Telefon / Faks 053 431 452/053 430 399
Web www.geofon.biz
Email geofon@teol.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 154 2 156 38,44 1,17 39,61
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 3 0 3 60,39 0,00 60,39
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 157 2 159 98,83 1,17 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ČANČAREVIĆ MARTA 24,91400124,914001
STANKOVIĆ STANKO 24,49364824,493648
STANIVUKOVIĆ UROŠ 10,98344010,983440
PETKOVIĆ TODOR 1,1358641,135864
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 0,9709400,970940
SAVIĆ RAJKO 0,9441950,944195
GAČIĆ DARKO 0,9333420,933342
BABIĆ VLADO 0,9327610,932761
MILJIĆ SVETISLAV 0,9222960,922296
MARJANOVIĆ BRANKO 0,8876060,887606

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata