Akcionarsko društvo za trgovinu i usluge "GLAS SRPSKI-TRGOVINA" a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Skendera Kulenovića 93
Telefon + 387 51 249 813
Web www.glassrpske.com
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 199 1 200 8,66 0,01 8,67
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 91,33 0,00 91,33
UKUPNO 200 1 201 99,99 0,01 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
NIGD "DNN" BANJA LUKA, DOO 91,33426191,334261
DIONIČARI INTERNI 2,9370762,937076
ČEGAR IGOR 2,9209692,920969
JEŽ NIKOLA 1,2504631,250463
IVANKOVIĆ SAŠA 0,0528090,052809
ZEČEVIĆ JASNA 0,0389200,038920
DŽINKIĆ IRENA 0,0344310,034431
BOJIĆ OSTOJA 0,0327940,032794
BLANIĆ MIRA 0,0305760,030576
TUBONJIĆ DANIMIR 0,0255600,025560
STIJAK MILAN 0,0255600,025560
SIMIĆ NEŠKO 0,0255600,025560
BOŽIĆ OBREN 0,0255600,025560
VUKOMANOVIĆ PETAR 0,0255600,025560
TATIĆ SRBO 0,0255600,025560

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Glas srpski Trgovina a.d. nastalo je upisom u sudski registar organizovanjem novog subjekta nastalog podjelom Glas srpski na tri preduzeca U/I 3506/03. Osnovano je 30.12.2003. Djelatnost kojom se bavi  trgovina na malo i veliko i sajamska djelatnost.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Sanja Blagojević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Neven Kopanja predsjednik
Željko Đurđević član
Marko Gvozdenović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata