Podaci o emitentu

Adresa POTOČARI BB
75430 SREBRENICA
Telefon / Faks 056 440 895/056 440 894
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 128 1 129 17,98 0,11 18,09
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 1 1 0,00 16,67 16,67
> 25% 0 1 1 0,00 65,24 65,24
UKUPNO 128 3 131 17,98 82,02 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STAKIĆ ZORAN 65,24229165,242291
STAMENOVSKI PREDRAG 16,66718616,667186
SAVIĆ NEDELJKO 0,4052330,405233
ILIĆ JOVO 0,4052330,405233
VASIĆ MIROSLAV 0,4052330,405233
MARKOVIĆ OSTOJA 0,4052330,405233
TIMOTIĆ NENAD 0,4052330,405233
MILOVANOVIĆ VESELIN 0,4052330,405233
ANDRIĆ SRETEN 0,4052330,405233
GANIĆ GOJKO 0,4052330,405233
STOJANOVIĆ RADENKO 0,4052330,405233

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata