Kompanija za proizv.,preradu i promet obojenih,rijetkih i plemenitih metala "11.MART" a.d. Srebrenica

Podaci o emitentu

Adresa Potočari bb
Telefon + 387 56 440 861
Web www.11-mart.com
Email info@11-mart.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 128 1 129 17,98 0,11 18,09
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 1 1 0,00 16,67 16,67
> 25% 0 1 1 0,00 65,24 65,24
UKUPNO 128 3 131 17,98 82,02 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STAKIĆ ZORAN 65,24229165,242291
STAMENOVSKI PREDRAG 16,66718616,667186
GANIĆ GOJKO 0,4052330,405233
MARKOVIĆ OSTOJA 0,4052330,405233
SAVIĆ NEDELJKO 0,4052330,405233
MILOVANOVIĆ VESELIN 0,4052330,405233
TIMOTIĆ NENAD 0,4052330,405233
ANDRIĆ SRETEN 0,4052330,405233
VASIĆ MIROSLAV 0,4052330,405233
STOJANOVIĆ RADENKO 0,4052330,405233
ILIĆ JOVO 0,4052330,405233

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milan Arsenović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gostimir Jaćimović predsjednik
Zoran Stakić zamjenik predsjednika
Jovan Živanović član
Stanojka Vasić član
Dane Katanić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ostoja Marković predsjednik
Slobodan Jovanović član
Zoran Mitrović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata