"MATEX" akcionarsko društvo za investicije, upravljanje i nekretnine Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Jevrejska 1 L 4
Telefon + 387 51 218 262
Web www.matexbl.com
Email matex@blic.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 16.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 395 9 404 4,13 4,16 8,28
5%-10% 1 0 1 9,34 0,00 9,34
10%-25% 2 1 3 29,78 22,65 52,43
> 25% 1 0 1 29,95 0,00 29,95
UKUPNO 399 10 409 73,20 26,80 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 16.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
HEALTHY PALAS DRUŠTVO ZA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BANJA LUKA 29,94711429,947114
ASSET INVESTMENT N.V. CURACAO,AN 22,64525722,645257
ZEPTER DIANA 14,89197214,891972
JANKOVIĆ MILISAV 14,89195914,891959
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUND 9,3391359,339135
HALMSTAD INVESTMENT LIMITED 4,0712764,071276
KRISTAL INVEST AD BANJA LUKA 0,1347380,134738
KRISTAL KONSALTING AD BANJA LUKA 0,1257080,125708
GUNJIĆ DUŠANKA 0,0672530,067253
VIDOVIĆ DRAGO 0,0619950,061995

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće  "MATEX" a.d. je osnovano 1969. godine. Nakon svih transformacija, kao akcionarsko društvo egzistira od 2001. godine. Osnovna djelatnost društva je 68.20 "Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)". Od 2007. godine društvo posluje sa pozitivnim rezultatom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vladimir Krnjajić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Lončar predsjednik
Mirko Rašić član
Vladimir Krnjajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata