Akcionarsko društvo za proizvodnju i trgovinu "MLINPEK" Prnjavor

Podaci o emitentu

Adresa Magistralni put 20
Telefon + 387 51 645 502
Web www.mlinpek-prnjavor.com
Email mlinpek@zona.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 4.488 14 4.502 28,66 0,18 28,83
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 18,78 0,00 18,78
> 25% 1 0 1 52,39 0,00 52,39
UKUPNO 4.490 14 4.504 99,82 0,18 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BISPROM DOO PRNJAVOR 52,38880352,388803
DOMUZ DRAGAN 18,77729118,777291
PRELIĆ ŽELJKO 1,0435871,043587
STANIĆ MILADIN 0,6749320,674932
KOMPANIJA DUŠANIĆ DOO - U STEČAJU 0,6606920,660692
DUŠANIĆ SLAVIŠA 0,1806490,180649
ANĐELIĆ DEJAN 0,0744830,074483
FERIZOVIĆ ZLATKO 0,0589370,058937
METAL AD BANJA LUKA 0,0447770,044777
PREMASUNAC DUŠAN 0,0445390,044539

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1994. godine, a 2001. godine preregistrovano je u AD. Bavi se proizvodnjom mlinskih i pekarskih proizvoda. U posljednje tri godine društvo posluje sa gubitkom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miladin Stanić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miladin Stanić predsjednik
Nada Tomić član
Živanka Mitrović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata