Podaci o emitentu

Adresa Magistralni put 20
Telefon + 387 51 645 502
Web www.mlinpek-prnjavor.com
Email mlinpek@zona.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 4.491 13 4.504 28,69 0,15 28,83
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 18,78 0,00 18,78
> 25% 1 0 1 52,39 0,00 52,39
UKUPNO 4.493 13 4.506 99,85 0,15 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BISPROM DOO PRNJAVOR 52,38880352,388803
DOMUZ DRAGAN 18,77729118,777291
PRELIĆ ŽELJKO 1,0435871,043587
STANIĆ MILADIN 0,6749320,674932
KOMPANIJA DUŠANIĆ 0,6606920,660692
DUŠANIĆ SLAVIŠA 0,1806490,180649
ANĐELIĆ DEJAN 0,0744830,074483
FERIZOVIĆ ZLATKO 0,0589370,058937
METAL AD BANJA LUKA 0,0447770,044777
PREMASUNAC DUŠAN 0,0445390,044539

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1994. godine, a 2001. godine preregistrovano je u AD. Bavi se proizvodnjom mlinskih i pekarskih proizvoda. U posljednje tri godine društvo posluje sa gubitkom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Goran Pančić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miladin Stanić predsjednik
Nada Tomić član
Živanka Mitrović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata