Podaci o emitentu

Adresa Kralja Alfonsa XIII 37/A
Telefon + 387 51 333 000
Web www.novabanka.com
Email office@novabanka.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1 0 1 0,30 0,00 0,30
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 99,70 0,00 99,70
UKUPNO 2 0 2 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MG MIND DOO 99,69670399,696703
MLAĐEN VLATKO 0,3032970,303297

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Siniša Adžić predsjednik
Boris Dragić član
Jasna Zrilić član
Mladen Čulić član
Nenad Nenadić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Radanović predsjednik
Ljupko Miletić član
Miloš Vujnović član
Avram Milenković član
Aleksandar Kesić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata