Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 23 2 25 3,45 1,20 4,65
5%-10% 1 1 2 7,50 6,39 13,89
10%-25% 1 0 1 20,00 0,00 20,00
> 25% 1 0 1 61,46 0,00 61,46
UKUPNO 26 3 29 92,41 7,59 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
NAJDANOVIĆ ZORAN 61,46320061,463200
DŽOMBIĆ ILIJA 20,00000020,000000
PIM UNIVERZITET BANJA LUKA 7,5000007,500000
BERNIĆ VLADIMIR 6,3918006,391800
SOFTIĆ DŽENIS 2,0370002,037000
IQBATOR DOO 0,6552000,655200
JOKSIMOVIĆ DRAŽEN 0,5402000,540200
ANTONIJEVIĆ NEBOJŠA 0,4060000,406000
JANKOVIĆ SLAVIŠA 0,2300000,230000
MIŠKIĆ MIROSLAV 0,2000000,200000

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata