Podaci o emitentu

Adresa NIKOLE TESLE 26
74101 DOBOJ
Telefon / Faks 053 228 249/
Web www.trudbenik.com
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 2.252 22 2.274 34,10 0,31 34,41
5%-10% 1 0 1 8,20 0,00 8,20
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 1 2 27,00 30,40 57,40
UKUPNO 2.254 23 2.277 69,30 30,70 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AIKON DOO 30,39532530,395325
KOMPAIR D.O.O. DOBOJ 27,00000327,000003
PREF AD BANJA LUKA 8,1986208,198620
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,0993084,099308
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 1,0337371,033737
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 0,4134930,413493
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 0,2753860,275386
BUKEJLOVIĆ PERO 0,0725050,072505
MAKSIMOVIĆ GORAN 0,0616910,061691
ĐUKIĆ SLAVOJKA 0,0614590,061459

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Vojko Šujić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Sreten Telebak predsjednik
Milan Pijetlović zamjenik predsjednika
Anđelko Miličević član
Veseljko Topalović član
Dragan Kovačević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Marko Savić predsjednik
Tanja Kuzmić član
Žarko Šogorović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata