Akcionarsko društvo "TERMOMONTAŽA" Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Karađorđeva 2
Telefon + 387 51 316 980
Web www.termomontaza.com
Email uprava@termomontaza.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 349 3 352 14,43 0,80 15,23
5%-10% 2 0 2 19,85 0,00 19,85
10%-25% 4 0 4 64,92 0,00 64,92
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 355 3 358 99,20 0,80 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OBRADOVIĆ MARIJA 19,05145819,051458
RAČIĆ BORIVOJE 17,03338717,033387
RADOŠEVIĆ UROŠ 16,58846616,588466
ISKIĆ MITAR 12,24947612,249476
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 9,9999909,999990
PREF AD BANJA LUKA 9,8509459,850945
SAVANOVIĆ RANKO 0,9908800,990880
CELESTINA IGOR 0,7485290,748529
ANTONIJEVIĆ NEBOJŠA 0,5234580,523458
KECMAN BRANKO 0,4076850,407685

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Borivoje Račić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ranko Savanović predsjednik
Uroš Radošević zamjenik predsjednika
Borivoje Račić član
Velimir Zdjelar član
Pero Jandrić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata