Podaci o emitentu

Adresa BRAĆE PIŠTELJIĆA 22
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 300 049/051 334 059
Web www.vitaminka-kreis.com
Email vitaminkakib@blic.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 100,00 0,00 100,00
UKUPNO 1 0 1 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SPLETENA LIPA DOO 100,000000100,000000

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

''Vitaminka''a.d.Banja Luka je osnovana 1947.god.Osnovna djelatnost : prerada voća i povrća. Vitaminka'' a.d. bilježi stalni rast i razvoj , od 2002. g., kada je privatizovana. Proizvodnja je povećana sa cca 4000 t na 12500 t, a za 2006.g.planiran je rast za 50 %. U poslovnoj 2005.g. je, takođe, proizvodnja povećana za oko 20 % u odnosu na 2004. godinu i tako nastavljen uspješan razvojni trend. Rasli su i ukupan prihod , fondovi za plate. U 2005. g. je investirano oko 15 miliona KM.'' Vitaminka'' a.d. je, osim vrhunskog kvaliteta, obezbijedila i vrhunsku ambalažu i potpunu sigurnost svojih proizvoda.

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata