Podaci o emitentu

Adresa Vojvode Stepe bb
Telefon + 387 51 660 427
Web www.vsprnjavor.com
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 167 0 167 27,94 0,00 27,94
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 3 0 3 45,62 0,00 45,62
> 25% 1 0 1 26,44 0,00 26,44
UKUPNO 171 0 171 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GATARIĆ SINIŠA 26,44285226,442852
TODOROVIĆ SLAVICA 20,64028020,640280
DESIĆ SLAVIŠA 13,72786713,727867
STANIĆ PERO 11,24789311,247893
SOFTIĆ EDHEM 2,8735832,873583
ŽGELA JOSIP 2,8262582,826258
MUJKIĆ MIJAD 2,5209502,520950
VUKOJEVIĆ GOSPA 1,6581251,658125
SIPIĆ HASAN 1,5854051,585405
BOJIĆ MAHMUT 1,4607431,460743

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Slaviša Desić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Slaviša Desić predsjednik
Pero Stanić član
Rodoljub Ćetojević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata