Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Razred:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
GLSG-R-A Glas Srpski - grafika a.d. Banja Luka 27.10.2023.0,270,27 0,00%
GRF9-R-A Grafam d.d. Brčko 10.7.2009.0,700,70 0,00%
GRFK-R-A Štamparija Grafokomerc a.d. Trebinje 18.10.2018.0,660,66 0,00%