Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
DEST-R-A Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić 21.9.2022.0,360,36 0,00%
FRKS-R-A Ferroks a.d. Prijedor 16.8.2006.0,050,05 0,00%
HMPR-R-A Soda so hemoprodukt a.d. Doboj - u stečaju 25.10.2010.0,120,12 0,00%
TGKA-R-A Tehnogas - Kakmuž a.d. Petrovo 4.11.2021.2,202,20 0,00%