Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
BMNT-R-A Bosnamontaža a.d. Prijedor 23.9.2022.3,663,66 0,00%
DIAL-R-A Dial a.d. Teslić - u likvidaciji 27.3.2007.0,1150,115 0,00%
ELVA-R-A Elvaco a.d. Bijeljina - u stečaju 26.9.2014.0,3160,316 0,00%
IATR-R-A Swisslion industrija alata a.d. Trebinje 22.12.2017.0,0360,036 0,00%
METL-R-A Metal a.d. Gradiška 8.12.2023.2,522,52 0,00%
MTNO-R-A Metalno a.d. Zvornik 26.12.2023.0,2760,276 0,00%
SEPT-R-A 4. septembar a.d. Teslić 16.11.2023.0,640,64 0,00%
TDSK-R-A Dalekovod TKS a.d. Doboj - u stečaju 28.7.2010.0,850,85 0,00%
TOME-R-A Tvornica za obradu metala eksplozijom a.d. Prijedor 21.4.2008.0,100,10 0,00%
USHA-R-A Unis USHA a.d. Višegrad 10.10.2016.0,200,20 0,00%
ZNUS-R-A Zanus a.d. Šekovići 15.11.2010.0,170,17 0,00%