Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Razred:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
ETNO-R-A EN Tnno a.d. Doboj - u stečaju 22.9.2009.1,701,70 0,00%
KLPL-O-A Kaldera Company d.o.o. Laktaši 29.11.2012.97,2897,28 0,00%