Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Razred:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 12.6.2024.0,3470,347 0,00%
HELV-R-A Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 8.5.2024.0,3860,386 0,00%
HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 13.6.2024.0,3880,388 0,00%
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko 14.6.2024.0,0190,019 0,00%
RTEU-R-A RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 14.6.2024.0,0140,014 0,00%