Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Razred:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 27.7.2022.0,290,29 0,00%
HELV-R-A Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 1.4.2022.0,3990,399 0,00%
HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 12.8.2022.0,300,30 9,09%
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko 12.8.2022.0,0320,032 14,29%
RTEU-R-A RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 21.6.2022.0,0340,034 0,00%