Otvoreni fondovi

Na Internet stranicama Banjalučke berze dostupne su vrijednosti udjela otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom u Republici Srpskoj. Podaci se ažuriraju od strane društava za upravljanje otvorenim investicionim fondom.

Kupovina i prodaja udjela otvorenih investicionih fondova obavlja se preko društava za upravljanje investicionim fondovima. Na dole navedenim internet stranicama dostupni su objašnjenja u vezi kupovine i prodaje udjela u otvorenim investicionom fondovima.

FondNaziv društva
za upravljanje
Vrsta
fonda
DatumVrijednostPromj.Promj.
(1 mj.)
Promj.
(3 mj.)
Promjena
u 2018.
Promj.
od osn.
Dodatne
informacije
Opportunity fund Kristal Invest a.d. Banja Luka Otvoreni akcijski 14.11.2018.5,9878 0,46% 2,46% 0,74% 2,29% 2,62% www.kristalinvest.com
Maximus fund Kristal Invest a.d. Banja Luka Otvoreni mješoviti 14.11.2018.4,3767 0,03% 3,16% 5,39% 3,31% 1,39% www.kristalinvest.com
Future fund Kristal Invest a.d. Banja Luka Otvoreni mješoviti 14.11.2018.11,2796 0,17% 1,60% 5,58% 0,41% 3,83% www.kristalinvest.com
Invest nova Bijeljina Invest nova a.d. Bijeljina Otvoreni mješoviti 14.11.2018.0,1569 0,64% 0,95% 0,13% 5,09% 0,19% www.investnova.info
Adriatic Balanced Polara Invest a.d. Banja Luka Otvoreni akcijski 14.11.2018.4,8914 0,53% 7,31% 7,89% 3,95% 3,95% www.polara-bl.com
Profit Plus Management Solutions Otvoreni akcijski 14.11.2018.4,0810 0,23% 0,81% 33,90% 35,94% 35,94% www.management-solutions.biz
VB Fond Management Solutions Otvoreni mješoviti 14.11.2018.4,5030 0,00% 1,77% 6,85% 10,85% 10,85% www.management-solutions.biz
Euroinv. fond Euroinvestment Otvoreni akcijski 14.11.2018.10,7368 0,45% n/a n/a 0,66% 0,66% www.euroinvestment-bl.com
Balkan Investment Management Solutions Otvoreni mješoviti 14.11.2018.4,2901 n/a n/a n/a 0,00% 0,00% www.management-solutions.biz
Bors Invest Management Solutions Otvoreni akcijski 14.11.2018.4,8356 n/a n/a n/a 0,00% 0,00% www.management-solutions.biz
VIB fond Management Solutions Otvoreni akcijski 14.11.2018.4,4913 n/a n/a n/a 0,00% 0,00% www.management-solutions.biz