Knjigovodstvo

Nastojeći da promoviše tržište kapitala Banjalučka berza je razvila programski paket koji treba da omogući efikasnije savladavanje nastavnog procesa i razvije "analitičku moć" potencijalnih budućih investitora. Programski paket "Interkont" je prilagođen za potrebe izvođenja praktične nastave u srednjim ekonomskim školama. Predstavlja podršku računovodstvenom programu i njegovo poznavanje i savladavanje će kasnije omogućiti uspješne analize finansijskih izvještaja, što je osnov za adekvatnu informacionu podršku i donošenje adekvatnih investicionih odluka na tržištu kapitala.

Programski paket „Interkont“ je softver za računovodstvo koji je zasnovan na internet tehnologiji. Softver je prilagođen za potrebe izvođenja praktične nastave u srednjim ekonomskim školama. Da bi se koristio potrebno je da učenici imaju pristup internetu. Alternativno rješenje je da se na lokalnom serveru instališe aplikacija za potrebe škole. Bez obzira na tip instalacije, program omogućava nastavnicima da svakom učeniku dozvole pristup ličnom ili "grupnom" preduzeću radi izvođenja vježbi iz računovodstva. Učenik može koristiti program i sa svog kućnog računara ako ima pristup internetu. Nastavnik ima mogućnost neprestanog uvida u rad učenika.

Demo verzija softvera je dostupna na <<link>>.

Korisničko ime: demo
Password: demo

 

Uputstvo za korišćenje softvera

Interkont administracija