Objave

RSS
Telekom Srpske a.d. Banja Luka

22.5.2020. 13:02 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Prijedlog izvještaja o poslovanju za 2019. godinu dostupan na engleskom jeziku
22.5.2020. 13:01 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 41. Skupštine akcionara
22.5.2020. 13:01 Telekom Srpske a.d. Banja Luka saziva 41. redovnu Skupštinu akcionara
4.5.2020. 09:00 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2020. godine
27.4.2020. 13:04 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
16.4.2020. 13:04 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2019. godinu
6.4.2020. 13:59 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
24.3.2020. 13:03 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Godišnji dokument o objavljenim informacijama
2.3.2020. 08:13 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
28.2.2020. 14:30 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
25.12.2019. 09:17 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o isplati dividende
5.12.2019. 15:13 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu
5.12.2019. 14:47 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - odluke 40. Skupštine akcionara
25.11.2019. 13:04 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu sa mišljenjem revizora dostupan na engleskom jeziku
15.11.2019. 13:03 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Ukratko

Telekom Srpske a.d. Banja Luka
Oznaka HOV: TLKM-R-A
ISIN: BA100TLKMRA2
CFI: ESVUFR
RIC: TLKM.BJ
BBGID: BBG000TXPMF3
Posljednja cijena: 1,05 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 26.5.2020. 12:17:10
Status: Trading