Podaci o emitentu


Japra a.d. Novi Grad

Adresa MIĆE ŠURLANA 22
79220 NOVI GRAD
Telefon052/751-066
Faks052/751-954
Web
Email
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja JAPR-L1
JAPR-R-A

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.10.2018.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ČOROKALO DRAGAN 29,82671229,826712
PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR 24,97348724,973487
MG MIND DOO 15,01149215,011492
INDUSTROPROJEKT AD PRIJEDOR 9,2071119,207111
ING-KOM DOO BANJA LUKA 7,2199567,219956
"NAŠICECEMENT" DD - NAŠICE 5,7230075,723007
ZAIF U PREOBLIKOVANJU BORS INVEST FOND AD 3,1237843,123784
MARJANOVIĆ BOJANA 0,3634890,363489
BOTIĆ DRAGO 0,3533060,353306
BABIĆ MILE 0,0277630,027763

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.10.2018.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 817 8 825 8,02 0,02 8,04
5%-10% 2 1 3 16,43 5,72 22,15
10%-25% 2 0 2 39,98 0,00 39,98
> 25% 1 0 1 29,83 0,00 29,83
UKUPNO 822 9 831 94,25 5,75 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Potpodručje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Dražen Rujević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gordana Plavšić predsjednik
Milutin Došen član
Mladen Čorokalo član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]