Podaci o emitentu


Kozaraputevi a.d. Banja Luka - prelazak u d.o.o.

Adresa TUNJICE BB
78000 BANJA LUKA
Telefon051 366 160
Faks051 366 170
Web
Email
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja

Područje djelatnosti

Područje
Potpodručje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]