Podaci o emitentu


Livnica a.d. Ljubija

Adresa DRAGE LUKIĆA BB
78307 LJUBIJA
Telefon052 231 669
Faks 
Web
Email
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja LIVN-L1
LIVN-R-A

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.10.2018.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR 34,81240234,812402
ČOROKALO DRAGAN 29,85849229,858492
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 14,99997914,999979
ŽIGON IZTOK 1,1874801,187480
ŠMITRAN RADOVAN 0,9600520,960052
EGZOTIK DOO PRIJEDOR 0,8427850,842785
TARANJAC SLOBODAN 0,6354100,635410
TREBOVAC MIĆO 0,6354100,635410
MATIJAŠ DUŠKO 0,6354100,635410
ČOROKALO MLADEN 0,5526620,552662

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.10.2018.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 94 9 103 17,94 2,39 20,33
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 15,00 0,00 15,00
> 25% 2 0 2 64,67 0,00 64,67
UKUPNO 97 9 106 97,61 2,39 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Potpodručje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]