Podaci o emitentu


Prijedorputevi a.d. Prijedor

Adresa 27 JUNA 17
79101 PRIJEDOR
Telefon052 233 117
Faks052 233 917
Web www.fortisgroup.ba
Email pdput@teol.net
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja PDPT-L1
PDPT-R-A

Deset najvećih akcionara

Datum: 15.3.2018.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ČOROKALO DRAGAN 78,77673778,776737
MG MIND DOO 9,4983559,498355
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,4741763,474176
HERCEGOVINAPUTEVI AD TREBINJE 0,6525380,652538
ŠTUKELJ BOJAN 0,1571260,157126
KOVALISKO TOMISLAV 0,1360180,136018
MATIJAŠ LAZO 0,1180260,118026
TALIĆ SEAD 0,1169750,116975
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,1103020,110302
KNEŽEVIĆ DRAGO 0,1043560,104356

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 15.3.2018.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 492 43 535 10,66 1,07 11,72
5%-10% 1 0 1 9,50 0,00 9,50
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 78,78 0,00 78,78
UKUPNO 494 43 537 98,93 1,07 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Potpodručje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Radenko Crnogorac direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mile Janjić predsjednik
Milutin Došen član
Radmila Vukadinović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]