14.6.2019. 16:12 DUIF Polara Invest a.d. Banja Luka - Prodaja paketa akcija Destilacija a.d. Teslić (DEST-R-A)
13.6.2019. 13:06 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - prijedlozi odluka 27. Skupštine akcionara
11.6.2019. 08:38 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić saziva 27. redovnu Skupštinu akcionara
3.6.2019. 13:08 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Note uz finansijski izvještaj za 2018. godinu
29.5.2019. 13:06 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Konsolidovani revizorski izvještaj za 2018. godinu

Izvor: www.blberza.com