7.5.2018. 13:08 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - prijedlozi odluka 26. Skupštine akcionara
7.5.2018. 09:13 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić saziva 26. redovnu Skupštinu akcionara
4.5.2018. 13:04 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Revizorski izvještaj za 2017. godinu
27.4.2018. 13:05 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2018. godine
27.4.2018. 13:04 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Konsolidovani finansijski izvještaj za 2017. godinu

Izvor: www.blberza.com