7.3.2019. 13:12 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Odluke Upravnog odbora
28.2.2019. 09:10 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za 2018. godinu
1.2.2019. 13:55 Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka - Prodaje pakete akcija iz portfelja Fonda za restituciju RS
21.12.2018. 13:29 Društvo za upravljanje PREF-om RS - Prodaja paketa akcija 48 emitenata
31.10.2018. 09:21 Hemijska industrija Destilacija a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2018. godine

Izvor: www.blberza.com