28.11.2018. 14:24 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - hartije od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem
28.6.2018. 13:09 Graditelj a.d. Teslić - odluke 18. Skupštine akcionara
11.5.2018. 08:54 Graditelj a.d. Teslić saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara
16.3.2018. 13:14 Graditelj a.d. Teslić - Finansijski izvještaj za 2017. godinu
12.7.2017. 13:05 Graditelj a.d. Teslić - Revizorski izvještaj za 2016. godinu

Izvor: www.blberza.com