29.7.2019. 08:24 Napredak a.d. Bijeljina - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu
20.6.2019. 09:12 Napredak a.d. Bijeljina - Odluka o isplati dividende
19.6.2019. 09:14 Napredak a.d. Bijeljina - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu
19.6.2019. 08:59 Napredak a.d. Bijeljina - odluke 18. Skupštine akcionara
3.6.2019. 09:25 Napredak a.d. Bijeljina - Note uz finansijski izvještaj za 2018. godinu

Izvor: www.blberza.com