27.8.2021. 13:05 Željeznice RS a.d. Doboj - Zapisnik sa 36. Skupštine akcionara
30.7.2021. 14:51 Željeznice RS a.d. Doboj - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2021. godinu
2.7.2021. 14:42 Željeznice RS a.d. Doboj - odluke 36. Skupštine akcionara
4.6.2021. 13:03 Željeznice RS a.d. Doboj - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
28.5.2021. 13:07 Željeznice RS a.d. Doboj - prijedlozi odluka 36. Skupštine akcionara

Izvor: www.blberza.com