31.7.2017. 14:57 Željeznice RS a.d. Doboj - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu
13.7.2017. 09:09 Željeznice RS a.d. Doboj - Zapisnik sa 32. Skupštine akcionara
30.6.2017. 09:12 Željeznice RS a.d. Doboj - Izvještaj o značajnim događajima
26.5.2017. 15:00 Željeznice RS a.d. Doboj - prijedlozi odluka 32. Skupštine akcionara
26.5.2017. 14:59 Željeznice RS a.d. Doboj saziva 32. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor: www.blberza.com