12.5.2017. 13:41 Željeznice RS a.d. Doboj - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2017. godine
21.4.2017. 13:31 Željeznice RS a.d. Doboj - Zapisnik sa 15. vanredne Skupštine akcionara
13.4.2017. 15:18 Željeznice RS a.d. Doboj - odluke 15. vanredne Skupštine akcionara
28.3.2017. 14:01 Željeznice RS a.d. Doboj - prijedlozi odluka 15. vanredne Skupštine akcionara
28.3.2017. 14:01 Željeznice RS a.d. Doboj saziva 15. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor: www.blberza.com