6.11.2018. 13:45 Željeznice RS a.d. Doboj - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2018. godine
10.8.2018. 14:17 Željeznice RS a.d. Doboj - Napomene uz polugodišnji finansijski izvještaj za 2018. godinu
1.8.2018. 13:02 Željeznice RS a.d. Doboj - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2018. godinu
12.7.2018. 13:12 Željeznice RS a.d. Doboj - Zapisnik sa 33. Skupštine akcionara
29.6.2018. 13:32 Željeznice RS a.d. Doboj - odluke 33. Skupštine akcionara

Izvor: www.blberza.com