Vodovod i kanalizacija a.d. Modriča saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod i kanalizacija a.d. Modriča

AD „Vodovod i kanalizacija-Modriča" Modriča
Broj: 02/1-1/22
Datum: 20.05.2022. godine

Na osnovu člana 22. Statuta A.D. „Vodovod i kanalizacija-Modriča" Modriča, broj: 05/4-605/11 od 04.11.2011. godine, Upravni odbor AD „Vodovod i kanalizacija-Modriča"

SAZIVA

XXV (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara AD „Vodovod i kanalizacija-Modriča koja će se održati dana 30.06.2022. godine u prostorijama ovog preduzeća u Modriči, Trg Jovana Raškovića 13, sa početkom u 10,00 časova.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći dnevni red:


1. Izbor radnih tijela za XXV sjednicu Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXIV vanredne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2021. godinu,
b) Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu,
c) Odluka o raspodjeli dobiti za 2021. godinu
d) Izvještaja Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2021. godinu
e) Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2021. godinu
4. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih Izvještaja društva za 2022. godinu.

U slučaju da se skupština akcionara ne održi u navedenom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu za 15 dana u 10:00 časova.
Akcionari mogu ostvariti uvid u materijale za sjednicu svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 časova u upravi preduzeća u Modriči, Trg Jovana Raškovića 13.
Pravo glasa na sjednici Skupštine imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja sjednice.
Sazivanje sjednice bit će objavljeno u dnevnom listu „Glas Srpske" i dnevnom listu „Nezavisne novine" i na sajtu Berze.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Tanasić Živko

 

 

 

 Prečice: VIKM