Termomontaža a.d. Banja Luka saziva 26. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Termomontaža a.d. Banja Luka
Upravni odbor

Na osnovu čl. 267. Zakona o privrednim društvima i čl. 29. Statuta Termomontaže a.d. Banja Luka, Upravni odbor

SAZIVA

XXVI (dvadeset šestu) redovnu Skupština akcinara Termomontaže a.d. Banja Luka koja će se održati 30. 06. 2022.god. sa početkom u 13.00 časova u prostorijama Društva u Karađorđevoj ulici br. 2.
U slučaju nepostojanja kvoruma sjednica će se održati istog dana sa početkom u 15,00 časova sa istim dnevnim redom.
Dokaz o zastupanju potrebno je dostaviti stručnoj službi Društva prije početka rada Skupštine. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartije od vrijednosti a.d. Banja Luka, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 20. 06. 2022. godine.
Uvid u materijale može se izvršiti svakim radnim danom od 9,00 - 15,00 časova u prostorijama Društva u Banja Luci, Karađorđeva broj 2.

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine Društva,
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik ,
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
4. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa XXV (dvadesetpete) sjednice Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva, u vremenu od održavanja XXV Skupštine Društva,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvješataja Društva za 2021. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu,
9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2021. godine,
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju fin.izvještaja Društva za 2022. godinu.


Predsjednik Upravnog odbora

 


Prilog:
TRMN_Odluka o sazivu SA.odt   18 KB - Latinica

Prečice: TRMN