Park KP a.d. Prnjavor - Ispravka saziva 25. redovne Skupštine akcionara

Izvor:  Park KP a.d. Prnjavor

Broj: 4/1-863-4-1/23
Datum: 01.06.2023. godine

Ispravka tehničke greške u Sazivu 25. redovne Skupštine akcionara
KP „PARK" a.d. Prnjavor

Na osnovu člana 55. Statuta KP „PARK" a.d. Prnjavor Nadzorni odbor KP „PARK" a.d. Prnjavor vrši ispravku tehničke greške u Sazivu 25. redovne Skupštine akcionara KP „PARK" a.d. Prnjavor na sljedeći način:

„Dvadeset peta redovna Skupština akcionara KP „PARK" a.d. Prnjavor, održaće se dana 15.06.2023. godine u prostorijama Uprave Društva, ulica Živojina Preradovića bb, Prnjavor u 12.00 časova."


Predsjednik Nadzornog odbora
Petrović Željko

 

 Prečice: PKPR