Zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima

"Службени гласник Републике Српске", број 51-06, 1-07, 53-07, 41-08 и 58-09


Prilog: