Metal a.d. Banja Luka saziva 22. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

„METAL" a.d. BANJA LUKA
Pilanska b.b
BANJA LUKA

Na osnovu člana 268., Zakona o privrednim društvima(Službeni glasnik RS broj 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 40. i 41. Statuta „METAL" a.d. Banja Luka, a na osnovu Odluke Upravnog odbora br: 108/22 ,od dana 06.06.2022. godine, objavljuje se

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

I

Saziva se 22.(Vanredna) Skupština akcionara „Metal" a.d. BanjaLuka za dan 04.07.2022. godine sa početkom rada u 12h u prostorijama Upravne zgrade društva, Ul. Pilanska bb, Banja Luka
Za skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red

DNEVNI RED

1. Imenovanje predsjedavajućeg skupštine
2.Imenovanje članova komisije za glasanje, zapisničara, i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik
3. Usvajanje zapisnika komisije za glasanje
4. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 20. Vanredne i 21. Redovne sjednice Skupštine akcionara
5.Stavljanje van snage protustatutarno donesene Odluke Društva o prodaji nepokretnosti u vlaasništvu akcionarskog društva a sa ciljem izmirenja dospjelih obaveza akcionarskog društva broj: 158/A/20 od 05.11.2020.godine.
6.Razno

II

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma vanredna skupština ne održi ,ponovna sjednica se zakazuje za 11.07.2022 u 12 časova na istom mjestu, sa istim dnevnim redom.


Banja Luka, 06.06.2022 .god.


UPRAVNI ODBOR
Ranko Lukić

 Prečice: MTLB