IRB Republike Srpske - Prodaja paketa akcija emitenta Krajina osiguranje a.d. Banja Luka

Investiciono razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka organizuje prodaju akcija emitenta Krajina osiguranje a.d. Banja Luka

Metod prodaje je zajedničkim nalogom „sve ili ništa". Datum prodaje je svakog radnog dana od 10.10.2022. godine do realizacije prodajnog naloga, a najkasnije do 24.10.2022. godine.

Način plaćanja je u skladu sa Pravilima Banjalučke berze.


Prilog:
Oglas prodaja KROS.doc   72 KB - Latinica

Prečice: KROS