Prvo penzionersko MKD a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom Skupštine akcionara Prvo penzionersko MKD a.d. Banja Luka, od 22.05.2023. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti PPMK-R-A
Iznos dividendi u novcu 1.410.807,26 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 2,82161452 KM
Datum presjeka prava na divedendu 12.06.2023. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 09.06.2023. godine
Datum početka isplate dividende 19.06.2023. godine

 Prečice: PPMD