Drvna industrija Šipovo d.o.o. Šipovo - Javna ponuda obveznica na berzi

Predmet kontinuirane javne ponude biće 22.000 obveznica po nominalnoj cijeni 100 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM. Oznaka u berzanskom sistemu je DISV-PO1.

Dana 26.6.2023. član berze ovlašćen od strane emitenta unosi prodajni nalog koji je predmet javne ponude.
U periodu od 26.6.2023. do 25.07.2023. brokerske kuće kupaca unose kupovne naloge po cijeni koja je jednaka ili veća od početne cijene za standard povećanja cijene.

Od 26.6.2023. godine od 09:30 + „random time" (vrijeme od 1 do 120 sekundi) mogu se zaključivati poslovi. Javna ponuda traje dok se ne realizuje ponuđena količina obveznica ili do isteka javne ponude 25.07.2023. godine.

Javna ponuda obveznica obavlja se u skladu sa Pravilima Banjalučke berze i koristi se kontinuirani metod trgovanja prema rasporedu koji vrijedi za redovno trgovanje.Prečice: DISV